Výběrová šetření o zdraví v ČR

Výběrová šetření jsou nedílnou součástí zdravotnické statistiky. Jejich hlavní význam spočívá v tom, že poskytují data, která jsou z jiných zdrojů nedostupná, navíc umožňují provázat několik typů informací navzájem.

Existuje celá řada výběrových šetření se zdravotní tematikou, všechny se však shodují v základních bodech a zároveň se odlišují od běžné zdravotnické statistiky.

Své místo ve zdravotnické statistice však mají právě z důvodu poskytnutí chybějících dat za některé problematiky či podrobnější třídění dat za témata již pokrytá.


Aktuální informace

Třetí vlna výběrového šetření EHIS v ČR

2. 7. 2019

Od 8. 7. 2019 probíhá v ČR  sběr dat v rámci třetí vlny Evropského výběrového šetření o zdraví (European Health Interview Survey – EHIS).

» Archiv