Výsledky

Po ukončení sběru dat byly realizovány nezbytné validační kroky s ohledem na požadavky Eurostatu, dále pak výpočet vah.

Výpočet vah byl proveden ČSÚ za využití dostupných administrativních podkladů. Nejprve byla provedena kalibrace vah s ohledem na pohlaví, věk a kraje ČR. Dále byly zakomponovány pravděpodobnosti výběru, které odpovídají počtu losovaných osob v domácnosti. Finální výpočet vah proběhl v programu Calmar, který je produktem francouzského statistického úřadu INSEE.

Anonymizovaná data za požadované položky byla povinně předána Eurostatu. Ten zveřejnil výsledky ve své databázi; k dispozici je i více informací o datasetu.

Přehled výstupů

Základní výsledky byly zveřejněny formou tabulek ve Statistické ročence ČR 2020.

Jedná se o tabulky:

Podrobné výstupy jsou prezentovány v databázi Eurostatu.