Publikace, analýzy

Publikace ze šetření HIS 1993-2002

Publikace ze šetření EHIS 2008

Šetření EHIS 2014

Analýzy z dat HIS