Evropské výběrové šetření o zdraví 2019

V roce 2019 je realizována třetí vlna Evropského výběrového šetření o zdraví (EHIS). Realizace tohoto šetření je pro země EU povinná. Konkrétně realizaci šetření v roce 2019 ošetřuje nařízení Komise (EU) 2018/255 ze dne 19. února 2018, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008, pokud jde o statistiky vycházející z evropského dotazníkového šetření o zdraví (EHIS). K tomuto nařízení přijal ÚZIS ČR (po dohodě s ČSÚ a schválení vedením MZ ČR) gesci.

Ke stažení

informační leták pro respondenty o významu šetření a využití jeho výsledků

informační leták pro respondenty o významu šetření a využití jeho výsledků ( 996 kB)