Kontakt

Kontaktní osoba

Pro případné dotazy a informace se obracejte na RNDr. Šárku Daňkovou:

RNDr. Šárka Daňková

e-mail: sarka.dankova@uzis.cz
tel.: +420 22947 2887

Přístup k datům

Pro přístup k mikrodatům je nutné podat písemnou žádost:

Každá žádost bude posuzována samostatně, žadatel bude vyrozuměn o možnostech poskytnutí dat a jejich ceně.