Dotazník

Podkladem pro tvorbu obsahu dotazníku byly mezinárodní metodiky a zkušenosti Holandska a WHO, popsané v dokumentu Health Information Survey: Towards international harmonisation of methods and instruments. 

Základními tématy zahrnutými v šetření byly především charakteristiky zdravotního stavu, jako jsou subjektivní hodnocení zdraví, výskyt konkrétních zdravotních potíží, emoční pohoda, výskyt dlouhodobých nemocí, dlouhodobé omezení běžných aktivit. Sledovaly se však také zdravotní determinanty, jako např.  sociální podpora, fyzická aktivita, kouření, konzumace alkoholu, stravovací návyky. V roce 1993 a 1996 navíc dotazník sledoval také názory populace na transformační změny ve zdravotnictví po roce 1989, hodnocení systému zdravotního pojištění a ochotu připlácet na zdravotní služby. V roce 1999 byl navíc zahrnut samostatný podrobný nástroj na úrazy v domácnosti, dále se nově sledovalo užívání drog a kvalita života.

 V roce 2001 bylo provedeno pilotní šetření EUROHIS a poznatky z tohoto šetření byly použity pro doplnění sledování některých témat v roce 2002. Tak byly v roce 2002 doplněny otázky na bolesti, zejména se šetření rozšířilo o otázky sledující využívání zdravotní péče, jako je hospitalizace, ambulantní návštěvy lékařů, užívání léků, preventivní vyšetření. Sledovaly se také výdaje, které respondenti zaplatili za zdravotnické služby a léky.

  1993 1996 1999 2002
Zdravotní stav
subjektivní zdraví x x x x
krátkodobé omezení aktivit x x x x
krátkodobé zdravotní potíže x x x x
bolesti       x
duševní zdraví x x x x
poznávací schopnosti       x
chronické nemoci x x x x
úrazy ve volném čase     x x
dlouhodobá neschopnost x x x x
omezení fyzických funkcí x x x x
omezení smyslových funkcí x x x x
ADL a IADL x x x x
Zdravotnická péče
hospitalizace       x
návštěvy lékaře       x
léky       x
prevence       x
platby související se zdravím     x x
spokojenost se zdravotnictvím x x x x
Determinanty zdraví
stravovací zásady x x x x
fyzická aktivita x x x x
kouření x x x x
konzumace alkoholu x x x x
nelegální drogy     x x
BMI x x x x
sociální kontakty x x x x
sociální podpora x x x x
kvalita života     x x