Aktuálně

1. 7. 2019 Sběr dat formou rozhovorů s respondenty probíhá v ČR od 8.7.2019 prostřednictvím tazatelů Českého statistického úřadu.
30. 3. 2019 Třetí vlna výběrového šetření EHIS se uskuteční ve druhé polovině roku 2019.
15. 1. 2018 Probíhá příprava třetí vlny výběrového šetření EHIS, které se uskuteční v roce 2019.
15. 12. 2017 V časopise Demografie (4/2017) byl uveřejněn článek Healthy Life Years in the Czech Republic: Different Data Sources, Different Figures.
15. 9. 2017 V časopise Demografie (3/2017) byl uveřejněn článek Zdravotní stav české populace podle výběrového šetření o zdraví EHIS.
31. 5. 2017 Byly spuštěny nové webové stránky věnující se tematice výběrových šetření o zdraví v ČR.