Výsledky

Zpracování dat bylo v letech 1993–2002 poměrně jednoduché a data nebyla žádným způsobem (kromě logických kontrol) upravována či vážena.

Výsledky z těchto šetření jsou publikovány v samostatných publikacích.

Délkou života ve zdraví vypočítanou na základě šetření 1993–1999 se zabývají tyto články: