Studie EHES

Kromě šetření typu HIS existují také výběrová šetření, kdy je respondent přímo vyšetřován zdravotníkem. Jedná se o tzv. Health Examination Survey, zkráceně HES. Při tomto vyšetření jsou zjišťovány objektivní charakteristiky zdravotního stavu respondenta na základě lékařského vyšetření (případně doplnění údajů dle lékařské dokumentace), obvykle rovněž podle předem formulovaného dotazníku (souboru položek ke zjištění).

Co je EHES?

 • Výběrové šetření zdravotního stavu evropské populace s lékařským vyšetřením, blíže EHES – European Health Examination Survey.
 • Snahou je odhalit skrytá zdravotní rizika v populaci a získat srovnatelné údaje o zdravotním stavu běžné populace v evropských zemích.
 • Šetření zahrnuje: měření výšky, hmotnosti, obvodu pasu, krevního tlaku; stanovení celkového a HDL-cholesterolu a HbA1c (glykovaného hemoglobinu) v žilní krvi.

Evropský průzkum zdravotního stavu (EHES) – mezinárodní platforma

 • Proces evropské standardizace lékařských vyšetření (HES) byl zahájen v roce 2009 a byl financován Evropskou unií prostřednictvím akčního programu Community Public Health Programme (2003–2008). Cílem bylo přispět k rozvoji evropského systému monitorování zdravotního stavu populace a zjistit možnosti provedení šetření EHES.
 • Byla vytvořena a testována jednotná evropská metodika vyšetření EHES. Především byl vypracován jednotný EHES manuál, který obsahuje doporučenou metodiku pro provádění základní sady měření výšky, hmotnosti, obvodu pasu, krevního tlaku, dále metodiku pro odběr krve a analýzu hladiny celkového a HDL-cholesterolu v krvi, krevní glukózy na lačno nebo glykovaného hemoglobinu. Tato měření/vyšetření byla vybrána s ohledem na identifikaci hlavních rizikových faktorů řady chronických onemocnění.

Evropský průzkum zdravotního stavu (EHES) v Česku

 • Šetření EHES v Česku realizuje Státní zdravotní ústav (SZÚ).
 • Pilotní studie EHES se uskutečnila v letech 2010–2011 ve dvou městských lokalitách (v Praze 10 a Hradci Králové) a zúčastnilo se jí 200 respondentů ve věku 25–64 let.
 • První celonárodní šetření EHES proběhlo v roce 2014, a navazovalo na šetření EHIS.
 • Vyšetření EHES bylo zaměřeno na věkovou kategorii od 25 do 64 let (resp. ročník narození 1949–1989), tj. na ekonomicky produktivní část populace. Tato část populace byla vybrána, protože znalost rizikových faktorů a odhalení vznikajících chronických onemocnění v tomto věku je velmi důležitá pro prevenci budoucích nemocí i případných omezení.
 • K lékařskému vyšetření byli pozváni všichni respondenti šetření EHIS ve věku 25–64 let (3 850 osob). Zájem o vyšetření projevilo 1 745 osob, ale na vyšetření se dostavilo 1 220 osob (respondence 31,7 %).
 • Základní výsledky šetření EHES 2014 lze nalézt v publikaci Zdravotní stav české populace – výsledky studie EHES 2014 a dále jsou veškeré výsledky ze studie EHES zveřejňovány na stránkách SZÚ.

    

Informace a kontakt